Законодавство

Міжнародне законодавство

Загальна декларація прав людини від 10.12.1948

Конвенція про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950

Конвенція про права осіб з інвалідністю від 13.12.2006 року

Декларація про права осіб з інвалідністю від 9 грудня 1975 року

Резолюція 48/96 Генеральної Асамблеї ООН «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів»

Всесвітня програма дій стосовно інвалідів вiд 03.12.1982

Конвенція про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів

Статут Європейського Союзу Сліпих

Національне законодавство

Закон України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

Закон України «Про реабілітацію інвалідів в Україні»

Закон України «Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам»

Закон України «Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам»

Закон України «Про соціальні послуги»

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Закон України «Про пенсійне забезпечення»

Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування»

Постанова Верховної Ради України 10 жовтня 2006 року №239-V «Про інформацію Кабінету Міністрів України щодо виконання Національної програми професійної реабілітації та зайнятості осіб з обмеженими фізичними можливостями на 2001-2005 роки»

Указ Президента України від 13.12.2016 №553/2016 «Про заходи, спрямовані на забезпечення додержання прав осіб з інвалідністю»

Указ Президента України від від 03.12.2015 № 678/2015 «Про активізацію роботи щодо забезпечення прав людей з інвалідністю»

Указ Президента України від 19.05.2011 № 588/2011 «Про заходи щодо розв’язання актуальних проблем осіб з обмеженими фізичними можливостями»

Указ Президента України від 02.03.2009 № 113/2009 «Про першочергові заходи щодо поліпшення становища осіб з вадами зору»

Постанова Кабінету Міністрів України від 21 січня 2015 року №10 «Про затвердження переліку анатомічних дефектів, інших необоротних порушень функцій органів і систем організму, станів та захворювань, за яких відповідна група інвалідності встановлюється без зазначення строку повторного огляду»

Постанова Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2012 року №706 «Про затвердження Державної цільової програми “Національний план дій з реалізації Конвенції про права інвалідів” на період до 2020 року»

Постанова Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 року №321 «Про затвердження Порядку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації інвалідів, дітей-інвалідів та інших окремих категорій населення, переліку таких засобів»

Постанова Кабінету Міністрів України від 2 лютого 2011 р. N 79 «Деякі питання реалізації підпункту 197.1.3 пункту 197.1 статті 197 Податкового кодексу України»

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. №1301
«Про затвердження Порядку забезпечення інвалідів і дітей-інвалідів технічними та іншими засобами»

Постанова Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. №1317 «Питання медико-соціальної експертизи»

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року №80 «Про затвердження Порядку надання інвалідам та дітям-інвалідам реабілітаційних послуг»

Постанова Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 року №70 «Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України “Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»

Постанова Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. №1686 «Про затвердження Державної типової програми реабілітації інвалідів»

Розпорядння Кабінету Міністрів України №568-р від 2 квітня 2008 р. “Про заходи з надання транспортних послуг інвалідам та дітям-інвалідам, обмеженим у пересуванні”

Розпорядння Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 р. № 1513-р «Про затвердження плану невідкладних заходів щодо розв’язання проблем соціального захисту інвалідів та забезпечення захисту їх прав»

Постанова Ради Міністрів СРСР від 14 вересня 1973 року № 674 «Про заходи щодо подальшого поліпшення використання праці пенсіонерів за віком та інвалідів у народному господарстві і пов’язані з цим додаткові пільги»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 11.04.2017 року № 602 «Про затвердження Порядку призначення технічних засобів реабілітації відповідно до функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, постраждалого внаслідок антитерористичної операції»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 29.01.2016 № 59 «Про організацію забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 31.03.2015 №352 «Про затвердження Соціальних нормативів у сфері надання реабілітаційних послуг інвалідам та дітям-інвалідам»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 11.01.2014 № 14 «Про організацію у 2014 році забезпечення окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації»

Наказ Міністерства соціальної політики України від 18.04.2012 № 215 «Деякі питання придбання технічних та інших засобів реабілітації»

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 05.09.2011 № 561 “Про затвердження Інструкції про встановлення груп інвалідності”

Наказ Міністерства охорони здоров’я України від 08.10.2007 №623 «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та Порядку їх складання»

Типове положення про пункти прокату технічних та інших засобів реабілітації

Типове положення про реабілітаційну установу змішаного типу для інвалідів і дітей-інвалідів