Загальна декларація прав людини

КОНВЕНЦІЯ ПРО ЗАХИСТ
ПРАВ ЛЮДИНИ ТА ОСНОВНИХ СВОБОД

HTML
АБО RAR 

КОНВЕНЦІЯ ООН
ПРО ПРАВА ІНВАЛІДІВ

Схвалена Генеральною Асамблеєю ООН 13.12.2006
Ратифікована Україно 16.12.2009

Офіційний текст українською мовою
ТЕКСТ АГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ / ENGLISH TEXT
ТЕКСТ РОСІЙСЬКОЮ МОВОЮ / ТЕКСТ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ
PDF АБО DOC
 

Декларація про права інвалідів (09.12.1975)

Резолюція 48/96 Генеральної Асамблеї ООН «Стандартні правила забезпечення рівних можливостей для інвалідів»

Всесвітня програма дій стосовно інвалідів вiд 03.12.1982

 Конвенція про професійну реабілітацію та зайнятість інвалідів 

 Рекомендация CM/Rec (2011)14 Комитета министров государствам-членам об участии инвалидов в политической и общественной жизни (неофициальный перевод)

Статут Європейського Союзу Сліпих