У цьому розділи сайту опубліковані нормативно-правові акти міжнародного, загальнонаціонального та місцевого значення, які визначають основи соціальної захищеності  інвалідів і гарантують  їм  рівні  з  усіма  іншими  громадянами можливості для  участі  в  економічній,  політичній  і  соціальній сферах життя суспільства, створення  необхідних  умов,  які  дають можливість інвалідам  вести  повноцінний  спосіб  життя  згідно з індивідуальними здібностями і інтересами.

Тут опубліковані нормативно-правові акти, які визначають порядок встановлення інвалідності, проходження реабілітації, отримання засобів реабілітації та соціальної допомоги.

Також у цьому розділі опубліковані нормативно-правові акти, які регулюють діяльність громадських організацій інвалідів, їх підприємств і організацій та визначають порядок отримання ними пільг і фінансової допомоги.

Розділ «Законодавство» вміщує в себе наступні підрозділи: