Премія за особливі досягнення молоді у розбудові України

Нагадуємо вам, що згідно Постанови Кабінету Міністрів України від 21.11. 2007 року №1333 «Про премію Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України» об’єднання громадян подають щороку до 1 лютого міністерствам та іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям, Національній та галузевим академіям наук, всеукраїнським молодіжним громадським організаціям клопотання про присудження премії та необхідний пакет документів.

Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, Національна та галузеві академії наук, всеукраїнські молодіжні громадські організації відбирають на підставі поданих документів не більш як п’ять кандидатів на здобуття премії і подають їх щороку до 1 березня Мінмолодьспорту.

Наше завдання – знаходити таку молодь, що відповідає критеріям зазначеним у положенні і подавати її до своїх районних державних адміністрацій з клпотанням щодо їх преміювання.