Підготовлено проект нової редакції статуту УТОС

Робоча група, створена за рішенням правління Київської міської організації УТОС, у співпраці з відомими юристами з різних регіонів України підготувала проект нової редакції статуту УТОС.

Створення нової редакції статуту УТОС мало на меті такі завдання:

1. Демократизувати Товариство.

2. Підсилити відповідальність керівних ланок УТОС.

3. Зробити УТОС більш динамічною організацією, а систему управління в ній – більш ефективною.

4. Привести статут УТОС у відповідність до чинного законодавства.

5. Максимально використати позитивні надбання, що містяться у діючій редакції статуту УТОС.

Проектом нової редакції статуту УТОС:

  • запропоновано реорганізувати Центральну ревізійну комісію в Центральну контрольно-ревізійну комісію (ЦКРК). Під реорганізацією слід розуміти не лише зміну назви, а й змістовне наповнення цієї реорганізації. Значно підвищено роль ЦКРК в діяльності УТОС, та надано повноваження, відповідно до яких ЦКРК може зупиняти дію рішень Президії ЦП УТОС до пленуму ЦП та виносити на розгляд пленуму ЦП УТОС питання про відкликання голови Президії, членів та працівників апарату президії ЦП УТОС. Також визначено процедуру подання скарги на дії або бездіяльність посадових осіб апарату Президії ЦП;
  • відновлено кваліфікаційні вимоги до голови ЦП УТОС та запроваджено на зразок державних установ посади першого заступника та заступника та визначено кваліфікаційні вимоги до них;
  • визначено умови та особливості проведення позачергового з’їзду;
  • детально, ґрунтовно описано мету, цілі та завдання УТОС;
  • приведено у відповідність вимогам чинного законодавства України, а саме: збережено статус юридичних осіб за організаціями УТОС та передбачено можливість створення відокремлених структурних підрозділів без статусу юридичної особи;
  • окремим розділом визначено процедуру оскарження дій та бездіяльності органів та посадових осіб УТОС;
  • запроваджено можливість скликання позачергових зборів, конференцій, пленуму відповідно первинних організацій, організації в Автономній Республіці Крим, обласних, Київської міської та Центрального правління на вимогу членів УТОС, та як вищестоящих, так і нижчестоящих органів УТОС щодо один до одного;
  • надано право делегатам з’їзду подавати пропозиції до порядку денного, які обов’язково включаються до порядку денного, якщо цю пропозицію підтримало більше 5-и делегатів з’їзду.